Trentino

Hladká glazovaná

Glazovaná tehla v nasýtenej farbe červeného vína, zodpovedajúca farbe strešných škridiel Trentino našej značky. 

znikla s predstavou použitia na fasáde alebo takej časti, ako je komín či sokel, ktoré spoločne so strešnými škridlami v rovnakej farbe vytvoria súvislý celok. Estetické výhody tehly sú sprevádzané veľmi dobrými technickými parametrami.

  1. Glazovaný povrch
  2. Vysoká odolnosť
  3. Nízka nasiakavosť
  4. Odolnosť voči mrazu a ohňu

technická špecifikácia

Rozmery tehly NF
240 x 115 x 71 mm
Celková plocha dierovania
>15% ≤ 50%
Vonkajšia stena
21 mm
Objemová hmotnosť tehla
1500 kg/m3
Pevnosť
≥35 N/mm2
Nasiakavosť
do 6%
Mrazuvzdornosť
kategórie F2
Kyselinovzdornosť 
+
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla NF 
P = 50% - 0,37 W/mK
P = 90% - 0,43 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla  NF SP i 7-S
P = 50% - 0,45 W/mK
P = 90% - 0,51 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla VNF, VLDF
P = 50% - 0,72 W/mK
P = 90% - 0,79 W/mK